2 maart 2023

Goed bezochte debatavond Provinciale Statenverkiezingen

Als SGP Huizen kijken wij terug op een goed bezochte en interessante debatavond. Waarbij ook andere SGP kiesverenigingen in Noord Holland en politiek geïnteresseerden meekeken. Dank aan Florian Pronk voor de voortreffelijke gespreksleiding en de 4 lijsttrekkers voor hun persoonlijke inbreng en de inhoudelijke discussie.

CDA                     -             Dennis Heijnen is opgegroeid in Huizen

ChristenUnie     -             Michel Klein woont in onze buurgemeente Bussum

JA21                    -             Daniël van den Berg woont in Huizen

BBB                     -             Ingrid de Sain woont in Schellinkhout in West-Friesland

Deze avond ging het over herkenbare onderwerpen, zoals boeren en voedselvoorziening, energie en duurzaamheid, opvang van vluchtelingen, wonen en inclusie.

Terugkijken debatavond op Youtube SGP Huizen.