8 februari 2018

Jeugd Veilig Actief

 

Naar aanleiding van de door de SGP in november 2012 ingediende motie 'Huizen in veilige handen' wordt inmiddels door steeds meer Huizer vrijwilligersorganisaties actief gewerkt aan een veilige omgeving voor jongeren. Op dit moment  zijn hiervoor 13 organisaties gekwalificeerd. De SGP dankt wethouder Verhage, de ambtenaren, de Vrijwilligerscentrale, het Sport Platform Huizen en de vele betrokken vrijwilligers voor hun inzet. Hierdoor wordt Huizen weer een stuk veiliger voor kinderen!  Belangrijk dat alle verenigingen en organisaties in Huizen waar kinderen bij betrokken zijn, een sociaal veilige organisatie voor de jeugd zijn.