12 februari 2018

Lokale woonvisie: heldere afspraken...

 

Op maandag 12 januari 2018 werd de lokale woonvisie Huizen 2017-2022 door de gemeenteraad goedgekeurd. De SGP stemde hiermee in. Het is nodig dat de gemeente duidelijke prestatieafspraken met de woningcorporaties maakt. Belangrijk dat  er in onze woningvoorraad geïnvesteerd wordt door nieuwbouw en verduurzaming. Aantrekkelijk wonen voor jongeren en jonge gezinnen is voor de SGP belangrijk. Net als een duurzame woonomgeving. Daarbij wonen mensen steeds langer zelfstandig thuis. De zorg voor kwetsbare doelgroepen blijft ook nodig. Net als nieuwe woonzorg concepten zoals een 'Thuishuis'. Een 'Thuishuis' is een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen of dreigen te vereenzamen. Niet voor niets werd deze aanpak bekroond met de Nationale Eenzaamheidsprijs 2015.