27 februari 2018

SGP-raadsvragen over herdenkingsmonument

 

De SGP is benieuwd naar de status en de voortgang van de  toezegging van het college de namen van de Joodse Holocaustslachtoffers uit Huizen voor 4 mei 2018 aan het herdenkingsmonument  op het Prins Bernhardplein toe te voegen.

In maart 2014 is de gemeente Huizen ook gevraagd om een bijdrage voor het nog te realiseren Nationaal Holocaust Namen Monument in Amsterdam. Ruim 102.000 slachtoffers van de Holocaust krijgen daar 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog een eigen monument met de namen van Nederlandse Holocaustslachtoffers. Een plek waar nabestaanden hun vermoorde familie kunnen herdenken. Een monument met zoveel namen is verder een blijvende waarschuwing voor de dramatische gevolgen die racisme en discriminatie kunnen hebben.

De SGP heeft het college de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  1. Kunt u aangeven wanneer de namen van de Joodse Holocaustslachtoffers uit Huizen aan het herdenkingsmonument op het Prins Bernhardplein zullen worden toegevoegd en wanneer het monument officieel onthuld zal worden?
  2. Bent u met de SGP-fractie van mening dat het een passend gebaar is ter gelegenheid van de onthulling van het hernieuwde herdenkingsmonument op het Prins Bernhardplein de namen van de Joodse Holocaustslachtoffers uit Huizen te adopteren door ook een bijdrage te doen voor het Nationaal Holocaust Namen Monument in Amsterdam?