2 februari 2018

SGP-raadsvragen over mensenhandel

 

De SGP-fractie is geschrokken van het recent verschenen tiende verslag van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en heeft hierover schriftelijke raadsvragen gesteld. De rapporteur noemt het voorbeeld van een slachtoffer van mensenhandel dat zeventien keer met verwondingen langs verschillende artsen ging. Geen van de artsen herkende de uitbuiting en mishandeling.  Mensenhandel speelt zich in het verborgen en de illegaliteit af. De gevolgen voor de slachtoffers en daarmee de urgentie zijn echter groot. Kennis rond mensenhandel en preventie is daarom essentieel. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg voor slachtoffers. De SGP wil dat het probleem regionaal aangepakt wordt en de signalen tijdig herkend.

  1.  Heeft het College kennis genomen van het tiende verslag van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen d.d. 10 november 2017?
  2. Kan het college informatie geven over de aanpak van het fenomeen mensenhandel en illegale prostitutie in Huizen?
  3. Is er een beleidsvisie over de aanpak van mensenhandel en prostitutie en hoe is de regionale aanpak geregeld?
  4. Is er een centraal aanspreekpunt?
  5. Hoe worden signalen van mensenhandel doorgegeven, slachtoffers opgevangen en mensenhandelaren en loverboys opgespoord en aangepakt?
  6. Worden er al voorbereidingen getroffen voor de invoering van de maatregelen op grond van de Wet regulering prostitutie? Welke concrete mogelijkheden biedt deze wet om prostitutie zo veel mogelijk tegen te gaan?